PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1315

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

Glavni tajnik NATO saveza

VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos jačanju međunarodnog položaja Republike Hrvatske i promicanju suradnje između NATO-a i Republike Hrvatske.

Klasa: 060-04/09-03/01

Urbroj: 71-05-04/2-09-01

Zagreb, 5. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.