PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja u prigodi Dana državnosti i pete obljetnice samostalne i suverene države Hrvatske, donosim

ODLUKU

KOJOM SE ODLIKUJU VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti, izgradnji i na pretku Republike Hrvatske, razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima, kao i za stvaranje ratne strategije i vojne doktrine, izgradnju Hrvatske vojske te osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske.

Broj: 01-051-95-3-1/1

Zagreb, 28. svibnja 1995.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

dr. Franjo Tuđman, v. r.