DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94),.a u svezi s člankom 31. stavkom 1. točkom 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA GMAZOVA (REPTILIA)

Članak 1.

Posebno zaštićenom životinjskom vrstom proglašavaju se slijedeći gmazovi:

I. kornjače (Testudines), i to:

2. gušteri (Sauria), i to

3. zmije (Ophidia), i to

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl. oznaka: 011-04/95-04/32

Urbroj: 532/1-10-3/6-95-01

Zagreb, 13. lipnja 1995.

Ravnatelj

Ferdinand Meder, prof., v. r.