PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

za izniman doprinos promicanju prijateljskih odnosa i razvitku uzajamne suradnje izmešu Republike Hrvatske i Helenske Republike

Njegova Ekselencija

Constantinos Stephanopoulos

Predsjednik Helenske Republike

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

Broj: 01-051-98-1-1/1
Zagreb, 16. studenoga 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tušman, v. r.