PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1026

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

dr. KAROLOS PAPOULIAS

predsjednik Helenske Republike

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM


za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitka uzajam­ne suradnje izmedu Republike Hrvatske i Helenske Republike.

Klasa: 060-04/07-01/01
Urbroj: 71-05-04/2-07-01
Zagreb, 7. ožujka 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.