Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađen 2561 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
11. 
NN 80/2000, (1698), ostalo, 9.8.2000.
OPASNIM TVARIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje ... se: 1. način obav­lja­nja prijevoza opasnih tvari brodovima unutar­nje plovidbe i čamcima ... plovidbe te rukova­nje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje ... plovnim putovima (ADN), 2. Pravila za tehnički nadzor brodova unutar­nje plovidbe Hrvatskog re­gistra ... granice plovidbe, vrijeme traja­nja plovidbe, uk­lju­ču­ju­ći i vrijeme boravka u luci, veličina broda
12. 
NN 8/2002, (214), pravilnik, 24.1.2002.
plovidbi; / dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti ... ovlasti; Ako brod plovi u kategoriji plovidbe 4, časnik plovidbene straže mora imati sljedeće svjedodžbe ... o osposobljenosti za rad na brzom plovilu. IX. JAHTA BROD Članak 28. Na jahti brodu u plovidbi mora ... , donosi PRAVILNIK o najmanjem broju Članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski ... propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke
13. 
NN 50/2002, (981), pravilnik, 7.5.2002.
od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu, plovid­ba plovila za vrijeme gradnje ili nakon nje ... odrediti zapovjednik. (3) Za vrijeme plovidbe zapovjednik se mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik ... je na svom plovilu ili svom sastavu odgovoran za pridržavanje odredbi Zakona o plovidbi unutarnjim ... nadležna tijela sigurnosti plovidbe. U tegljenom sastavu zapovjednici tegljenih plovila moraju ... u cilju sigurnosti plovidbe i reda na plovilu. (3) Član posade koji samostalno u smjeni upravlja plovilom
14. 
NN 29/2001, (500), uredba, 4.4.2001.
BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI POD HRVATSKOM ZASTAVOM Članak 1. Osnovice osigura­nja ... na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona ... . časnik palube-časnik plovidbene straže na palubi i 3. časnik stroja-časnik plovidbene straže ... od 3.500,00 kuna, 7. član plovidbene straže na palubi (kormilar), član plovidbene straže u strojarnici ... na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom (»Narodne novine«, broj 74/2000
15. 
NN 46/2001, (776), odluka, 23.5.2001.
UNUTRAŠNJE PLOVIDBE (2001.) 1. Donose se Pravila za baždare­nje brodova unutraš­nje plovidbe (2001.) koja
16. 
NN 3/2002, (104), naredba, 11.1.2002.
ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE NAMIJENJENE RAZONODI ILI ŠPORTU I VISINI PRISTOJBE ... ZA IZMJENU POSADE NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I. Naknada za sigurnost plovidbe, koju plaćaju ... strane jahte i brodice namije­njene razonodi ili športu (u da­lj­njem tekstu: strana plovila) prilikom ... točke priznaje se uzastopnost prijave vlasnika stranog plovila ili uzastopnost prijave plovila ... . Članak I. ove naredbe ne odnosi se na strana plovila koja se nalaze u najmu hrvatske pravne i fizičke
17. 
NN 121/2002, (1956), pravilnik, 16.10.2002.
s tehniČkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova PodruČje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom ... uređaja sa odobrenom konstrukcijom i tehničkim zahtjevima i specifikacijama za plovidbenost, 2 ... i zahtjevima plovidbenosti, 4. JAA - je skraćenica za »Joint Aviation Authorities« odnosno Zajedničke (EU ... Standard i preporučena praksa utvrđivanja plovidbenosti zrakoplova« koji je dužna primjenjivati ... ) iskaz koji sadrži pregled tehničkih zahtjeva za plovidbenost kojima zrakoplov ili zrakoplovni
18. 
NN 137/2003, (2018), pravilnik, 29.8.2003.
I POSTUPKU UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PLOVIDBENOST ZRAKOPLOVA Članak 1. U Pravilniku ... usklađivanja sukladnosti s tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova (»Na­rod­ne novine« broj 121/02
19. 
NN 171/2003, (2479), pravilnik, 28.10.2003.
provedeni u plovidbi i to jedna godina plovidbene službe priznat će se brodarcu već nakon 180 dana ... brodovima unutarnje plovidbe Republike Hrvatske. Ako plovidbena služba iz stavka 2. ovog članka ... po uvjetima ne odgovara plovidbenoj službi na trgovačkim brodovima unutarnje plovidbe Republike Hrvatske ... plovidbe plovila na skelskom prijelazu; – Pravila o stajanju skele na vezu i zimovniku (zimskom ... + praksa 1). g) Praktični ispit iz predmeta: Plovidba na unutarnjim vodama, Plovidbeni propisi
20. 
NN 95/2004, (1799), zakon, 13.7.2004.
VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima ... na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Hrvatski sabor ... AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE Članak 1. U Zakonu o posebnim porezima ... na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97., 105 ... ) Posebni porez plaća se: 1. na plovila bez kabine dužine do osam metara s ugrađenim, neugrađenim
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|