Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2515 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 117/2014, (2211), pravilnik, 1.10.2014.
Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/2007, 132/2007 i 51A/2013 ... . dodaje se točka 11a. koja glasi:»11a. skela za prijevoz do 12 putnika i stvari je plovilo, kraće od 20
982. 
NN 28/2011, (576), pravilnik, 8.3.2011.
prometu, isključujući strojeve koji su postavljeni na navedena prijevozna sredstva;(f) morska plovila ... i pokretne priobalne jedinice i strojevi ugrađeni na ta plovila ili jedinice;(g) strojeve posebno
983. 
NN 84/2011, (1799), zakon, 20.7.2011.
Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL): organizacija utemeljena ... Međunarodnom konvencijom o suradnji s ciljem postizanja sigurnosti zračne plovidbe od 13. prosinca 1960 ... u zračnoj plovidbi (air navigation services): operativne usluge u zračnom prometu; usluge komunikacije ... europsko nebo, certificiranje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, obavljanje kontinuiranog nadzora ... nad pružanjem usluga u zračnoj plovidbi radi osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zajedničkim
984. 
NN 110/2011, (2159), odluka, 26.9.2011.
plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje i to na taj način koji će osigurati zaštitu
985. 
NN 119/2011, (2353), pravilnik, 21.10.2011.
Plovidba i privez plovilaČlanak 13.Plovidba u Nacionalnom parku dozvoljena je uz odobrenje ... i ograničenja plovidbe u Nacionalnom parku ne odnose se na plovila nadležnih tijela Ministarstva ... Ustanove.Vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku imaju pravo korištenja plovila ... na otočiću Visovcu ima pravo organizirati prijevoz hodočasnika vlastitim plovilima, pod uvjetima koje ... propisuje Ustanova.Članak 15.Stalni privez plovila, u dijelu rijeke Krke uzvodno od Skradinskog mosta
986. 
NN 123/2010, (3191), pravilnik, 4.11.2010.
i 11. koji glase:»(7) Poreznom obvezniku koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila ... imovine, ako:1. porezni obveznik nije registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima ... plovila i zrakoplova ne ostvari u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti ... ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor sukladno članku 12. stavku 16. Zakona ... brodova u međunarodnoj plovidbi, te dobit koju ostvare od prodaje brodova, od prodaje dionica ili
987. 
NN 32/2011, (724), pravilnik, 18.3.2011.
se osigurala njihova interoperabilnost.(2) Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe ... pravilima za interoperabilnost.(12) Proizvođačima i pružateljima usluga u zračnoj plovidbi treba dati ... ZA PRIJENOS PORUKA O LETU1. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju da sustav iz članka 1 ... . Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, koji mogu dokazati da ispunjavaju uvjete iz Priloga III ... . dijela A.2. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi koji ne mogu dokazati da ispunjavaju uvjete iz Priloga
988. 
NN 53/2011, (1169), pravilnik, 11.5.2011.
zabranjen je za plovila duljine preko 24 m koja koriste plutajuće parangale od 1. lipnja do 31. prosinca
989. 
NN 63/2011, (1412), ostalo, 8.6.2011.
mora, zabranjeno je sakupljanje, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje ... podataka i sustav praćenja plovila, ustroj nadzora i inspekcije, kao i druga pitanja bitna ... do 300.000,00 kn kazniti za prekršaj pravna osoba ukoliko sakuplja, na plovilu zadrži, prekrca, iskrca ... na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, posjedovanje, prodaja, izlaganje
990. 
NN 80/2011, (1713), odluka, 13.7.2011.
korištenje plovila ili zrakoplova pod hrvatskom zastavom, neovisno o tome potječu li navedeni proizvodi
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|