Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno su pronađena 624 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 92/2005, (1835), odluka, 27.7.2005.
ovoga Zakona uzeti u obzir ukupne procijenjene troškove novih radova, – za robe koje kotiraju ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o javnoj nabavi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine ... . ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Članak 1. U Zakonu o javnoj nabavi ... subjekata iz članka 4. Zakona i jednog ili više gospodarskih subjekata. 14. Otvoreni postupak nabave
42. 
NN 19/1990, (380), zakon, 3.5.1990.
19 03.05.1990 Zakon o neposrednim porezima SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... člana 389 Ustava Socijalističke Repubtike Hrvatske, donosim UKAZ o proglašenju Zakona ... o neposrednim porezima Proglašava se Zakon o neposrednim porezima, koji je Sabor Socijalističke Republike ... Zagreb, 27. travnja 1990. Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske Ivo Latin, v. r. ZAKON ... o neposrednim porezima I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se sistem, izvori i vrste
43. 
NN 73/2008, (2420), zakon, 26.6.2008.
ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA Proglašavam Zakon o elektroničkim komunikacijama, kojega ... -08-2 Zagreb, 24. lipnja 2008. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON ... O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA I. OPĆE ODREDBE Sadržaj Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje područje ... , postavljanje, održavanje i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme ... pojmova Članak 2. (1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 1. adresa
44. 
NN 35/1995, (710), zakon, 26.5.1995.
na snagu Zakona o rudarstvu ("Narodne novine" br. 27/91.). Članak 86. Do donošenja novih propisa ... 35 26.05.1995 Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst) ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA ... SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudsrstvu ... na sjednici održanoj 27. travnja 1995. godine utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o rudarstvu ... . Pročišćeni tekst Zakona o rudarstvu obuhvaća Zakon o rudarstvu ("Narodne novine" br. 27/91.) te njegove
45. 
NN 150/2005, (2897), zakon, 21.12.2005.
društva za upravljanje s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima, te za održavanje kontakata ... takvih okolnosti potpisati ugovor iz članka 76. ovoga Zakona s novim društvom za upravljanje ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA Proglašavam Zakon o investicijskim fondovima, kojega ... 2005. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA ... GLAVA I. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. ODREĐENJE POJMOVA Predmet Zakona o investicijskim
46. 
NN 107/1995, (1770), zakon, 27.12.1995.
Zakonu o vodama vodno dobro, odnosno javno vodno dobro, 3. zemljišta pod zgradama ako se plaća vodna ... 107 27.12.1995 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva Na temelju članka 89. Ustava Republike ... Hrvatske, donosim odluku o proglašenju zakona o financiranju vodnog gospodarstva proglašavam ZAKON ... Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva I. TEMELJNE ODREDBE ... Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuju izvori sredstava za financiranje poslova i namjena kojima
47. 
NN 153/2013, (3220), zakon, 18.12.2013.
za područja na kojima pretežu zgrade ozakonjene na temelju posebnog zakona.(6) Područja iz stavka 4. ovoga ... ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJUProglašavam Zakon o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio ... Zakona i cilj sustava prostornog uređenjaČlanak 1.Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog ... pojmovi u smislu ovoga Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga Zakona, imaju ... se dijelove izdaju posebne građevinske dozvole3. građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina
48. 
NN 90/2011, (1919), zakon, 2.8.2011.
obuhvaća:gradnju novih zgrada i pogona, obnavljanje i opće popravke. 45000000 45.1 Priprema ... ZAKONA O JAVNOJ NABAVIProglašavam Zakon o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15 ... ZakonaČlanak 1.(1) Ovim se Zakonom uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih ... središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.(2) Ovaj se Zakon primjenjuje ... na naručitelje iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona.(3) Ovaj se Zakon primjenjuje i na druge subjekte kada
49. 
NN 40/2007, (1343), zakon, 18.4.2007.
na donošenju novih i usklađivanju postojećih općih akata s ovim Zakonom, kao i nad provedbom ovoga Zakona ... 107. Do stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona, radove na održavanju ... ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU Proglašava Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu ... -05-03/1-07-2 Zagreb, 5. travnja 2007. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON ... O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti
50. 
NN 77/1992, (2017), zakon, 13.11.1992.
Zakona o prometnim i signalnim pravilima, o održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila, ili ... 77 13.11.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ZASTUPNIČKI DOM ... o proglašenju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu Proglašavam Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu ... . ZAKON o sigurnosti u željezničkom prometu I. OPČE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ... : "siguran tijek prometa"). Članak 2. Ovaj Zakon odnosi se na željeznički promet u javnom
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 62 63 > >|