Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 639 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 92/2005, (1835), odluka, 27.7.2005.
ovoga Zakona uzeti u obzir ukupne procijenjene troškove novih radova, – za robe koje kotiraju ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o javnoj nabavi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine ... . ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Članak 1. U Zakonu o javnoj nabavi ... subjekata iz članka 4. Zakona i jednog ili više gospodarskih subjekata. 14. Otvoreni postupak nabave
42. 
NN 107/1995, (1770), zakon, 27.12.1995.
Zakonu o vodama vodno dobro, odnosno javno vodno dobro, 3. zemljišta pod zgradama ako se plaća vodna ... 107 27.12.1995 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva Na temelju članka 89. Ustava Republike ... Hrvatske, donosim odluku o proglašenju zakona o financiranju vodnog gospodarstva proglašavam ZAKON ... Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva I. TEMELJNE ODREDBE ... Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuju izvori sredstava za financiranje poslova i namjena kojima
43. 
NN 153/2013, (3220), zakon, 18.12.2013.
za područja na kojima pretežu zgrade ozakonjene na temelju posebnog zakona.(6) Područja iz stavka 4. ovoga ... ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJUProglašavam Zakon o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio ... Zakona i cilj sustava prostornog uređenjaČlanak 1.Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog ... pojmovi u smislu ovoga Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga Zakona, imaju ... se dijelove izdaju posebne građevinske dozvole3. građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina
44. 
NN 90/2011, (1919), zakon, 2.8.2011.
obuhvaća:gradnju novih zgrada i pogona, obnavljanje i opće popravke. 45000000 45.1 Priprema ... ZAKONA O JAVNOJ NABAVIProglašavam Zakon o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15 ... ZakonaČlanak 1.(1) Ovim se Zakonom uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih ... središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.(2) Ovaj se Zakon primjenjuje ... na naručitelje iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona.(3) Ovaj se Zakon primjenjuje i na druge subjekte kada
45. 
NN 40/2007, (1343), zakon, 18.4.2007.
na donošenju novih i usklađivanju postojećih općih akata s ovim Zakonom, kao i nad provedbom ovoga Zakona ... 107. Do stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona, radove na održavanju ... ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU Proglašava Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu ... -05-03/1-07-2 Zagreb, 5. travnja 2007. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON ... O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti
46. 
NN 77/1992, (2017), zakon, 13.11.1992.
Zakona o prometnim i signalnim pravilima, o održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila, ili ... 77 13.11.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ZASTUPNIČKI DOM ... o proglašenju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu Proglašavam Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu ... . ZAKON o sigurnosti u željezničkom prometu I. OPČE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ... : "siguran tijek prometa"). Članak 2. Ovaj Zakon odnosi se na željeznički promet u javnom
47. 
NN 122/2010, (3172), zakon, 3.11.2010.
u pravilu bez održavanja ročišta.Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ... 2010. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o sudovima.Pročišćeni tekst Zakona o sudovima ... obuhvaća Zakon o sudovima (»Narodne novine« br. 150/05.) te njegove izmjene i dopune objavljene ... 1.Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim ... zakonom, unutarnje ustrojstvo sudova, unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prava
48. 
NN 91/1996, (1597), zakon, 28.10.1996.
370. stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vlasnik posebnoga dijela zgrade koji ... 91 28.10.1996 Zakon o zemljišnim knjigama ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Z A K O N ... za neka zemljišta nije što posebno određeno. Članak 2. (1) Zemljište je u smislu ovoga Zakona dio ... ispod nje u pravnom je smislu sastavni dio zemljišta i ako zakonom nije drukčije određeno, dijeli ... njegovu pravnu sudbinu, pa se sve odredbe ovoga Zakona utvrđene glede zemljišta odnose i na to. Članak
49. 
NN 96/2003, (1218), odluka, 10.6.2003.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA Proglašavam Zakon o zaštiti potrošača, koji je donio Hrvat­ski ... Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v.r. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA Dio I. OPĆE ODREDBE Svrha ... i sadržaj Zakona Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji ... . (2) Ovim se Zakonom propisuje donošenje Nacionalnog programa zaštite potrošača kao i nadležna tijela ... koja štite prava i interese potrošača. (3) Prava potrošača mogu se iznimno ograničiti zakonom radi
50. 
NN 56/2010, (1341), zakon, 7.5.2010.
ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVUProglašavam Zakon o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici ... ODREDBEČlanak 1.Ovim se Zakonom uređuje gospodarenje i zaštita obnovljivih bioloških bogatstava mora, način ... ribarstvo.PojmovnikČlanak 2.U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:1. dozvola je ovlaštenje ... se obavlja po posebnim uvjetima propisanim ovim Zakonom,9. ministar označava ministra nadležnog za poslove ... mjera za ostvarivanje ciljeva koji su određeni ovim Zakonom.(3) Načela na kojima se temelji politika
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 63 64 > >|