Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 639 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
611. 
NN 107/2016, (2273), pravilnik, 21.11.2016.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2273 Na temelju članka 76. stavka 7. Zakona ... primjenjuju se na funkcionalni podsustav »odvijanje i upravljanje prometom« kako je određeno zakonom kojim ... Pravilniku imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog ... sustava, zakonom kojim se uređuje željeznica ili se objašnjavaju kod njihovog prvog spominjanja u ovom ... smislu cjelina koju čine kolodvori, kolodvorske zgrade i otvorena pruga s drugim službenim mjestima
612. 
NN 200/2003, (3194), odluka, 23.12.2003.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3194 Na temelju članka 46. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna ... Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/2002 i 147/2003) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi ... ZAKONA I DRUGIH14 279 142-302 54813 976 594 PROPISA S USTAVOM 3111Plaće za redovan rad11 390 438 ... K100534MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE2 031 0002 031 000 - UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA 4123Licence481 000 ... u novcu16 039 220295 90116 335 121 A676006RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I TEHNOLOGIJE15 526 829-10 52415 516 305
613. 
NN 7/2015, (126), pravilnik, 21.1.2015.
članka Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013, 41/2014 i 107 ... propisima koji uređuju područje gradnje.f) »Održavanje građevine« je izvedba građevinskih i drugih radova ... i licence,c) autorska prava,d) registracija i održavanje žigova ie) ostala nematerijalna ulaganja povezana ... vozila te radni strojevi,e) svi troškovi održavanja i amortizacije,f) troškovi vezani uz ugovor ... Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima
614. 
NN 123/2003, (1745), ostalo, 31.7.2003.
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 1745 Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne ... je sukladna na razini razreda i svim agregatnim višim razinama. Stupila je na snagu Zakonom o NKD ... Zakona o NKD-u treba obvezatno koristiti za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju ... sa statistikom EU-a postaje obveza DZS-a. Iako se NKD na temelju Zakona o NKD-u donosi Odlukom Vlade ... se na temelju spomenutog Zakona može koristiti isključivo u statističke svrhe. Prijedlog nove
615. 
NN 103/1998, (1432), odluka, 30.7.1998.
limitiran odredbama Zakona o bankama i štedionicama. Ulaganja banke u zemljišta, zgrade, opremu ... Nadzornog izvješća HRVATSKA NARODNA BANKA Na temelju članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) i članka 75. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ... . Naputak o primjeni odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... (obrazac R-4.3.2), Krediti dani osobama iz članka 22. i 23. Zakona o bankama (obrazac R-4.3.2), Krediti
616. 
NN 89/2002, (1471), ostalo, 25.7.2002.
zaštita te raspolaga­­nje poljoprivrednim zem­ljiš­tem uređeni su novim Zakonom o poljoprivrednom ... obvezna biti ustrojena prema Zakonu o trgovačkim društvima ili Zakonu o poduzećima i tada nemaju ... seljaci-zadrugari. Iako je godine 1995. donesen novi Zakon o zadrugama, koji omogućava ... , a također je slabo utemelje­­nje novih zadruga. Očito je da su i državne mjere potica­­nja ... i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava
617. 
NN 102/2011, (2087), pravilnik, 9.9.2011.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA2087Na temelju članka 1. i 4. Zakona ... : IPARD Program), a u skladu s odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske ... rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne ... izvan nje, stvaranju novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti ... koju obavlja (Zakon o pružanju usluga u turizmu »Narodne novine« 68/07, 88/10, Zakon o ugostiteljskoj
618. 
NN 127/2005, (2370), pravilnik, 26.10.2005.
Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04) i članka 51. stavak 1. alineja 2. Zakona ... Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet, odredaba ... Zakona o postupnom isključenju tankera bez dvostruke oplate, odredaba Tehničkih pravila, te odredaba ... , izdavanje svjedodžbi i održavanje straže pomoraca, 1978./1995. (STCW 78), – Konvencija ... objekti, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti), uključujući nadzor primjene Zakona kojim
619. 
NN 2/2016, (17), presuda, 5.1.2016.
tužitelj je radi pojašnjavanja određenih mu regulatornih obveza zatražio održavanje sastanka ... međupovezivanja niti je držao da je tužitelj objavom ponude postupio protivno članku 58. stavak 2. Zakona ... regulatornih obveza koje određuje u skladu s odredbama zakona bilo u svrhu ostvarivanja regulatornih ... te predlaže da Sud temeljem članka 57. Zakona o upravnim sporovima odbije tužbu kao neosnovanu.Uvodno ... potrebno provesti postupak izmjene standardne ponude iz članka 58. stavak 3. Zakona o elektroničkim
620. 
NN 85/2015, (1666), ostalo, 1.8.2015.
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA1666Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o tržištu ... ,– održavanje mjernih uređaja,– postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne ... u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija ... zakona.(2) U ovim Općim uvjetima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće ... energije u stambenim i/ili poslovnim zgradama zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi ovlašteni
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 60 61 62 63 64 > >|