Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno su pronađena 653 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
621. 
NN 7/2015, (126), pravilnik, 21.1.2015.
članka Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013, 41/2014 i 107 ... propisima koji uređuju područje gradnje.f) »Održavanje građevine« je izvedba građevinskih i drugih radova ... i licence,c) autorska prava,d) registracija i održavanje žigova ie) ostala nematerijalna ulaganja povezana ... vozila te radni strojevi,e) svi troškovi održavanja i amortizacije,f) troškovi vezani uz ugovor ... Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima
622. 
NN 107/2016, (2273), pravilnik, 21.11.2016.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2273 Na temelju članka 76. stavka 7. Zakona ... primjenjuju se na funkcionalni podsustav »odvijanje i upravljanje prometom« kako je određeno zakonom kojim ... Pravilniku imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog ... sustava, zakonom kojim se uređuje željeznica ili se objašnjavaju kod njihovog prvog spominjanja u ovom ... smislu cjelina koju čine kolodvori, kolodvorske zgrade i otvorena pruga s drugim službenim mjestima
623. 
NN 87/1993, (1696), pravilnik, 28.9.1993.
objekata MINISTARSTVO TURIZMA Na temelju članka 21. stavka l. Zakona o ugostiteljskoj i 1.urističkoj ... se izdaju sobe i apartmani. Hotel mora biti smješten u zasebnoj zgradi ili u potpu no odvojenom ... dijelu zgrade koji čini homogenu cjelinu. Hotel može imati depandansu Depandansa je objekt ... ; građevinski objekt, jedan i više apartmana u jednoj zgradi (u daljnjem tekstu: blokovi) i više apartmana ... za iznajmljivanje Članak 15. Soba za iznajmljivanje je objekt u okviru stambene zgrade odnosno
624. 
NN 200/2003, (3194), odluka, 23.12.2003.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3194 Na temelju članka 46. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna ... Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/2002 i 147/2003) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi ... ZAKONA I DRUGIH14 279 142-302 54813 976 594 PROPISA S USTAVOM 3111Plaće za redovan rad11 390 438 ... K100534MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE2 031 0002 031 000 - UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA 4123Licence481 000 ... u novcu16 039 220295 90116 335 121 A676006RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I TEHNOLOGIJE15 526 829-10 52415 516 305
625. 
NN 102/2011, (2087), pravilnik, 9.9.2011.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA2087Na temelju članka 1. i 4. Zakona ... : IPARD Program), a u skladu s odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske ... rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne ... izvan nje, stvaranju novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti ... koju obavlja (Zakon o pružanju usluga u turizmu »Narodne novine« 68/07, 88/10, Zakon o ugostiteljskoj
626. 
NN 127/2005, (2370), pravilnik, 26.10.2005.
Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04) i članka 51. stavak 1. alineja 2. Zakona ... Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet, odredaba ... Zakona o postupnom isključenju tankera bez dvostruke oplate, odredaba Tehničkih pravila, te odredaba ... , izdavanje svjedodžbi i održavanje straže pomoraca, 1978./1995. (STCW 78), – Konvencija ... objekti, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti), uključujući nadzor primjene Zakona kojim
627. 
NN 84/1994, (1459), pravilnik, 24.11.1994.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o sigurnosti ... održavanja i građenja, privremeni predmeti (podgrade, skele i sl.) mogu uz primjenu posebnih mjera ... željezničkog prometa, te privremeni predmeti pri održavanju i građenju, pod uvjetima navedenim ... (zgrade, cestovni nadvožnjaci i sl.), mogu se zadržati. Razmak kolosijeka Članak 15. Razmak ... , proučavanja svojstava novih elemenata i konstrukcije gornjeg ustroja pruge i znanstvenih ispitivanja
628. 
NN 111/2013, (2441), rješenje, 4.9.2013.
7. i članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... ) i članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), u upravnom ... se nezakonitim i Agencija je ovlaštena naložiti njihov povrat temeljem članka 14. Zakona o državnim potporama ... ., također pokrenutom u Agenciji po službenoj dužnosti sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o državnim ... .).Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj: 145/10) od 1
629. 
NN 123/2003, (1745), ostalo, 31.7.2003.
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 1745 Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne ... je sukladna na razini razreda i svim agregatnim višim razinama. Stupila je na snagu Zakonom o NKD ... Zakona o NKD-u treba obvezatno koristiti za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju ... sa statistikom EU-a postaje obveza DZS-a. Iako se NKD na temelju Zakona o NKD-u donosi Odlukom Vlade ... se na temelju spomenutog Zakona može koristiti isključivo u statističke svrhe. Prijedlog nove
630. 
NN 103/1998, (1432), odluka, 30.7.1998.
limitiran odredbama Zakona o bankama i štedionicama. Ulaganja banke u zemljišta, zgrade, opremu ... Nadzornog izvješća HRVATSKA NARODNA BANKA Na temelju članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) i članka 75. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ... . Naputak o primjeni odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... (obrazac R-4.3.2), Krediti dani osobama iz članka 22. i 23. Zakona o bankama (obrazac R-4.3.2), Krediti
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 61 62 63 64 65 66 > >|