Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 987 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 77/2008, (2518), uredba, 4.7.2008.
Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom te Pravilnikom o unutarnjem ... od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2518 Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne ... poslova, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva. Članak 2 ... se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani
972. 
NN 71/2006, (1704), odluka, 28.6.2006.
radi obavljanja športskih djelatnosti propisanih ovim Zakonom. (2) Športske udruge su i udruge iz ... , u smislu ovoga Zakona, ima onaj športski klub koji je osnovan radi obavljanja športske djelatnosti ... Zakona ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. da se radi o profesionalnom športskom klubu ... savez Članak 56. (1) Radi obavljanja športske djelatnosti sukladno ovom Zakonu na visokim učilištima ... iz članka 59. podstavka 5. ovoga Zakona mogu obavljati osobe koje su osposobljene za rad u športu
973. 
NN 150/2008, (4098), zakon, 22.12.2008.
osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (volonterski rad),6. osobe koje na području ... osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ovoga Zakona smatra se odsutnost s rada zbog ... bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 26. ovoga Zakona radi kojih ... uvjete propisane ovim Zakonom,6. privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u svezi ... prema propisima o radu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.Članak 33.Pravo osiguranika
974. 
NN 67/2009, (1612), pravilnik, 10.6.2009.
na rad u inozemstvo naknada plaće pripada u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika s time da ... pripada pravo na naknadu plaće.(2) Osiguraniku koji je privremeno u skladu s odredbama Zakona o radu ... odsutnosti s rada za koji prema Zakonu osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće (rodiljni dopust ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1612Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom ... , u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju
975. 
NN 87/2008, (2789), odluka, 25.7.2008.
iz članka 65. stavka 1. ovog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom ... upisali. (4) Na prestanak rada školske ustanove primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama. (5) Ako ... na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 108. ovog Zakona. Članak 111. (1) Ugovor o radu osobe koja ... glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana ... . Nadzor nad stručnim radom školske ustanove obavljaju tijela određena zakonom ili drugim propisom
976. 
NN 152/2011, (3144), zakon, 27.12.2011.
sa njihovim radom u društvu ili za društvo.Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ... , predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa.Odredbom članka 10. Zakona o izmjenama ... se radi o fizičkoj osobi i osobni identifikacijski broj osnivača.Odredbom članka 63. stavka 1. Zakona ... poslovnikom o njihovu radu nije drukčije određeno.Odredbom članka 107. stavka 3. Zakona o izmjenama ... radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,Odredbom članka 114. Zakona
977. 
NN 161/2003, (2320), uredba, 14.10.2003.
iz članka 25. stavka 2. Carinskog zakona roba ne može dobiti podrijetlo, iako je radi preradbe ... . Carinskog zakona, ne postoji obveza prijevoza radi podnošenja carinarnici. 2. u trenutku kada su ... robe u slobodan promet, nastupi jedan od razloga iz članka 207. stavak 1. Carinskog zakona, a radi ... zakona i člancima 502. i 503. ove Uredbe, prije svega radi neuspjele prodaje robe; b) da se radi ... 235., članka 236. i članka 257. stavka 2. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99, 94/99, 117/99
978. 
NN 57/2011, (1254), zakon, 25.5.2011.
Zakonom.(3) Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave osiguravaju sredstva za rad ustanova ... , do iznosa bilančnih prava utvrđenih odlukama iz članka 19. ovoga Zakona.7. Sredstva za rad ... iz članka 43. ovoga Zakona.(3) Primjereni privremeni ili povremeni humanitarni rad ili drugi sličan ... aktima i ovome zakonu, te poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi te razvijati druge ... obitelji, prema ovom Zakonu, podrazumijevaju se i svi drugi oblici stručnog rada u otvorenoj grupi koji
979. 
NN 17/1994, (313), zakon, 7.3.1994.
uređaja ili naprave iz članka 36. ovoga Zakona, dužna je: a) najmanje 30 dana prije započinjanja radova ... je strani brod, njegova brodica ili plovilo, koje radi zajedno s njime, povrijedio ovaj Zakon, druge ... ili podzakonske akte donesene radi izvršenja odredaba zakona ili uvjete koncesije, c) ako ... vodi upisnik brodova radi izvršenja upisa i postupanja prema članku 329. i 332. ovoga Zakona ... o postojanju tražbine iz članka 342. točke 3) ovoga Zakona, radi čijeg je osiguranja predbilježba upisana
980. 
NN 1/2005, (1), pravilnik, 3.1.2005.
poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 ... 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se naknade iz stavka 2 ... iz članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona izaslanima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog ... s člankom 10. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se naknade iz ... s člankom 10. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 > >|