Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1020 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 157/2014, (2977), pravilnik, 31.12.2014.
rada iz članka 14. Zakona odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona,14 ... je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima ... radnog odnosa–rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o poticanju ... /osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima ... osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu 5702 Osiguranik po osnovi
972. 
NN 71/2014, (1334), zakon, 11.6.2014.
ZAKONA O ZAŠTITI NA RADUProglašavam Zakon o zaštiti na radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30 ... ZakonaČlanak 1.(1) Ovim Zakonom uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito ... posebno osjetljivih skupina osoba na radu od, za njih, specifičnih rizika.Članak 2.(1) Ovim Zakonom ... se i na osobe na radu ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.(5) Odredbe ovoga Zakona ne odnose ... na radu prema odredbama ovoga Zakona i drugih propisa te prema pravilima struke.(2) Poslodavac je obvezan
973. 
NN 80/2013, (1655), zakon, 28.6.2013.
dužne su ishoditi dozvolu za proizvodnju toplinske energije u skladu s odredbama ovoga Zakona.(3) Radi ... , u zgradi/građevini izgrađenoj prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dužni su radi racionalnijeg korištenja ... za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu,5. nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne ... Zakona dužan je računovodstveno razdvojiti djelatnosti radi primjene načela nediskriminacije korisnika ... postrojenja sukladno članku 9. ovoga Zakona,5. zabraniti radove na ugradnji uređaja iz članka 33. stavka
974. 
NN 112/2003, (1532), uredba, 16.7.2003.
poslove na ostvarivanju plana rada, usklađuje rad na izradi nacrta zakona i drugih propisa iz ... i koordinira rad ustanova koje obavljaju upravne i stručne poslove temeljem zakona iz nadležnosti Ministarstva ... izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih ... nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje ... i lovištima prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; radi
975. 
NN 111/2003, (1519), ostalo, 15.7.2003.
postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa Pravni izvori: – Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 38/95 ... /92, 89/92, 26/93. i 52/94.); – Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (»Narodne ... novine« br. 34/91. i 26/93.); – Zakon o evidencijama u oblasti rada (»Narodne novine«, br. 34/91 ... u nadzoru nad primjenom tih propisa Pravni izvori: – Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br ... vozila i prijevozu motornim vozilima (Sl. SFRJ, 55/65. i Čl.114. Zakona o zaštiti na radu – »Narodne
976. 
NN 94/2013, (2125), zakon, 22.7.2013.
stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, te koordinira međuresorne radne skupine18) sudjeluje u radu međunarodnih ... radi provedbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije ... stanju, te u slučaju iz članka 27. ovoga Zakona, postupak radi izdavanja novog dopuštenja ili potvrde ... ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMAProglašavam Zakon o prekograničnom prometu ... .(1) Ovim se Zakonom uređuje postupanje u prekograničnom prometu i trgovini primjercima životinja
977. 
NN 76/2013, (1521), zakon, 21.6.2013.
1) Ovim se Zakonom radi osiguranja kakvoće, sigurnosti i izvedbenih mogućnosti medicinskih ... Zakonom,– privremeno zabraniti rad pravnoj i fizičkoj osobi ako ne ispunjava uvjete propisane ovim ... Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,– zabraniti rad pravnoj i fizičkoj osobi ako ... ZAKONA O MEDICINSKIM PROIZVODIMAProglašavam Zakon o medicinskim proizvodima, koji je Hrvatski sabor ... , promet, oglašavanje, vigilancija i nadzor nad medicinskim proizvodima.(2) Odredbe ovoga Zakona
978. 
NN 50/2012, (1223), zakon, 2.5.2012.
stavka 5. ovoga Zakona.(3) Ako rezultati dogovora ne iziskuju nikakve izmjene ili se radi ... na snagu ovoga Zakona.(2) Radi usklađenja s propisima Europske unije ministar može, osim propisa ... ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA ... POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODAProglašavam Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog ... PROIZVODAGlava I.OPĆE ODREDBEPredmet ZakonaČlanak 1.Ovim se Zakonom uređuje:– postupak zaštite oznaka
979. 
NN 75/2008, (2484), odluka, 1.7.2008.
poslovi i plaćanja Članak 20. (1) Radi obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom i drugim ... banka, na temelju posebnog zakona, izdaje i oduzima odobrenja za rad kreditnim institucijama, obavlja ... zakona izdaje i oduzima odobrenja za rad sustavima za namiru platnih transakcija te osigurava uvjete ... zaposlenika donosi guverner Hrvatske narodne banke, u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima ... banke uređuju se ugovorom o radu, ovim Zakonom i Statutom Hrvatske narodne banke. Poslovna tajna
980. 
NN 69/1999, (1284), zakon, 5.7.1999.
nadlenog tijela radi pravilne zatite i očuvanja kulturnoga dobra na način propisan ovim Zakonom. Članak ... na kulturnom dobru Članak 27. Vlasnitvo na kulturnom dobru moe se prema posebnom zakonu ograničiti radi ... nad zakonitoću rada i nadzor nad stručnim radom restauratorskih ustanova iz članka 77. stavka 2. ovoga Zakona ... . Ministarstvo kulture obavlja nadzor nad stručnim radom osoba iz članka 77. stavka 3. ovoga Zakona ... , uvjete i način rada nadziranih osoba inspektor utvrđuje jesu li usklađeni sa zakonom i drugim propisima
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|