Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 985 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 22/2013, (357), zakon, 22.2.2013.
u sustavu odgode plaćanja trošarine.(3) Opći uvjeti rada trošarinskih skladišta iz glave IX. ovoga Zakona ... , pod uvjetom da se ne radi o prodaji,2. na vino iz članka 55. ovoga Zakona i ostala pića dobivena ... Zakona za pogon poljoprivrednih strojeva poljoprivrednih gospodarstava i za rad pogonskih ... , drugih motora ili strojeva koji su bili predmet nadzora iz članka 90. ovoga Zakona.(2) Radi provedbe ... ZAKONA O TROŠARINAMAProglašavam Zakon o trošarinama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače
982. 
NN 80/2013, (1659), zakon, 28.6.2013.
i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ovlašten osnivati.Ciljevi zaštite ... Zakonom.(5) Savjet donosi poslovnik o svom radu.(6) Članovima Savjeta pripada naknada za rad u Savjetu.(7 ... zakonu, nakon što Ministarstvo izda za to postrojenje okolišnu dozvolu.(7) Provjeru rada postrojenja ... , obvezno sadrži opis postrojenja prema uredbi iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.(7) Ako je za rad ... radi ispod graničnih vrijednosti pokazatelja utvrđenih uredbom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona
983. 
NN 25/2017, (564), rješenje, 20.3.2017.
samo radi zaštite zdravlja.« 3.1. Predlagatelji osporavaju Zakon u cjelini. Međutim, Zakon ... pročišćeni tekst osporenog Zakona koji je danas na snazi: »I. OPĆE ODREDBE Član 1. Radi ostvarivanja ... ovoga zakona, odgovorna osoba u zdravstvenoj organizaciji udruženog rada u kojoj je dovršen prekid ... . Član 37. Komisije iz člana 35. i 36. ovoga zakona rade u sjednicama, a odluke donose većinom glasova ... uputstvo za izvršavanje ovoga zakona i odrediti ovlaštene zdravstvene organizacije udruženog rada
984. 
NN 34/1993, (609), ostalo, 21.4.1993.
za izuzeće iz članka 35. točke 1. do 5. ovoga Zakona dužan je prekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome ... rad na predmetu, a ako je riječ o izuzeću iz članka 35. točke 6. ovoga Zakona, može do donošenja ... je ovim Zakonom određen radi zaštite prava obrane i drugih procesnih prava okrivljenika, taj se rok može ... radi zakazivanja glavne rasprave, predsjednik vijeća iz članka 21. stavka 6. ovoga Zakona osigurat ... 182. ovoga Zakona, vijeće može odrediti pritvor radi osiguranja prisutnosti optuženika na glavnoj
985. 
NN 152/2008, (4149), zakon, 24.12.2008.
zaštićenog dobra.(3) Uz uvjete propisane ovim i drugim zakonom mogu se poduzeti radnje radi otkrivanja ... od razloga za isključenje iz članka 32. stavka 1. ovog Zakona, dužan je prekinuti svaki rad ... . Ako je riječ o roku koji je ovim Zakonom propisan radi zaštite prava obrane i drugih prava ... otkriveno, osim ako se radi o pretrazi doma ili prostora iz članka 256. ovog Zakona.(2) Policija može ... ) je danju započeta, a nije dovršena,2) se radi o pretrazi prema članku 245. stavku 1. i 246. ovog Zakona,3
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 > >|