Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1000 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 1/1997, (1), zakon, 3.1.1997.
ispunjava zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti. Prijedlog za prestanak rada zdravstvene ... ovim Zakonom, uključivši i mjere mobilizacije, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena ... nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti za rad propisani ovim Zakonom i provedbenim propisom ... postupi u skladu sa člankom 107., 131., 134., 135., 136. ovoga Zakona, 2. prestane radom bez odobrenja ... , 7. nadzire zakonitost akata koje donose tijela državne uprave u skladu s ovim Zakonom, te rad
982. 
NN 77/2008, (2518), uredba, 4.7.2008.
Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom te Pravilnikom o unutarnjem ... od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2518 Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne ... poslova, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva. Članak 2 ... se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani
983. 
NN 45/2017, (1047), zakon, 10.5.2017.
Zakona, a radi zaštite zdravlja ljudi, posebno mladih ljudi, te ispunjavanja obveza prema Okvirnoj ... Zakona. Članak 53. Proizvođači i uvoznici duhanskih i srodnih proizvoda obvezni su svoj rad ... ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA Proglašavam Zakon o ograničavanju ... Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA I. OPĆE ... ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuju mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe
984. 
NN 147/2005, (2792), ostalo, 14.12.2005.
propisima o radu (Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu) kao i podzakonskim aktima iz tog područja ... HRVATSKI SABOR 2792 Na temelju članka 6. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne ... zakonski propis koji je donesen na temelju navedene Nacionalne strategije je Zakon o suzbijanju ... zlouporabe opojnih droga koji je Hrvatski sabor donio 23. studenoga 2001. godine. U navedenom Zakonu pobliže ... droga. Do sada su donesene i dvije izmjene Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i to 6
985. 
NN 67/2009, (1612), pravilnik, 10.6.2009.
na rad u inozemstvo naknada plaće pripada u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika s time da ... pripada pravo na naknadu plaće.(2) Osiguraniku koji je privremeno u skladu s odredbama Zakona o radu ... odsutnosti s rada za koji prema Zakonu osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće (rodiljni dopust ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1612Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom ... , u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju
986. 
NN 150/2008, (4098), zakon, 22.12.2008.
osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (volonterski rad),6. osobe koje na području ... osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ovoga Zakona smatra se odsutnost s rada zbog ... bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 26. ovoga Zakona radi kojih ... uvjete propisane ovim Zakonom,6. privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u svezi ... prema propisima o radu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.Članak 33.Pravo osiguranika
987. 
NN 71/2006, (1704), odluka, 28.6.2006.
radi obavljanja športskih djelatnosti propisanih ovim Zakonom. (2) Športske udruge su i udruge iz ... , u smislu ovoga Zakona, ima onaj športski klub koji je osnovan radi obavljanja športske djelatnosti ... Zakona ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. da se radi o profesionalnom športskom klubu ... savez Članak 56. (1) Radi obavljanja športske djelatnosti sukladno ovom Zakonu na visokim učilištima ... iz članka 59. podstavka 5. ovoga Zakona mogu obavljati osobe koje su osposobljene za rad u športu
988. 
NN 87/2008, (2789), odluka, 25.7.2008.
iz članka 65. stavka 1. ovog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom ... upisali. (4) Na prestanak rada školske ustanove primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama. (5) Ako ... na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 108. ovog Zakona. Članak 111. (1) Ugovor o radu osobe koja ... glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana ... . Nadzor nad stručnim radom školske ustanove obavljaju tijela određena zakonom ili drugim propisom
989. 
NN 152/2011, (3144), zakon, 27.12.2011.
sa njihovim radom u društvu ili za društvo.Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ... , predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa.Odredbom članka 10. Zakona o izmjenama ... se radi o fizičkoj osobi i osobni identifikacijski broj osnivača.Odredbom članka 63. stavka 1. Zakona ... poslovnikom o njihovu radu nije drukčije određeno.Odredbom članka 107. stavka 3. Zakona o izmjenama ... radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,Odredbom članka 114. Zakona
990. 
NN 161/2003, (2320), uredba, 14.10.2003.
iz članka 25. stavka 2. Carinskog zakona roba ne može dobiti podrijetlo, iako je radi preradbe ... . Carinskog zakona, ne postoji obveza prijevoza radi podnošenja carinarnici. 2. u trenutku kada su ... robe u slobodan promet, nastupi jedan od razloga iz članka 207. stavak 1. Carinskog zakona, a radi ... zakona i člancima 502. i 503. ove Uredbe, prije svega radi neuspjele prodaje robe; b) da se radi ... 235., članka 236. i članka 257. stavka 2. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99, 94/99, 117/99
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|