Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1020 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 84/2008, (2719), odluka, 18.7.2008.
od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Radi usklađenja s propisima Europske ... ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA ... POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA Proglašavam Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog ... -2 Zagreb, 9. srpnja 2008. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O OZNAKAMA ... I PREHRAMBENIH PROIZVODA Glava I. OPĆE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom: – uređuje postupak
982. 
NN 104/1995, (1734), pravilnik, 18.12.1995.
- dohoci od nesamostalnog rada (članak 3. stavak 1. točka 1. Zakona), 2. ostvareni na tržištu roba ... se u skladu s odredbama članka 9. Zakona kao razlika između primitaka od nesamostalnog rada i izdataka ... za zakonom propisane obvezne doprinose. 2. POSLOPRIMAC, POSLODAVAC I NESAMOSTALNI RAD Članak 21. (1 ... se oduzimaju prilikom utvrđivanja dohotka od nesamostalnog rada, smatraju se zakonom propisani ... KARTICE Članak 31. (1) Radi pravilnog oporezivanja plaća, odredbama članka 44. Zakona propisano
983. 
NN 62/2017, (1429), zakon, 30.6.2017.
ovoga Zakona: – osigurava provedbu i obavlja nadzor nad provedbom ovoga Zakona – prati rad i obavlja ... način ometa rad e-očevidnika protivno članku 52. stavku 6. ovoga Zakona 115. postupa sa sustavom ... ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU Proglašavam Zakon o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU I. OPĆE ODREDBE ... Svrha Zakona Članak 1. (1) Ovim Zakonom se uređuje provedba Zajedničke ribarstvene politike
984. 
NN 84/2011, (1790), zakon, 20.7.2011.
radove građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta, osim ako ovim Zakonom nije drukčije ... na temelju posebnog zakona.6. Nužni radovi održavanja prilikom štrajkaČlanak 35.Pravna osoba koja ... 36. do 42. ovoga Zakona.(2) Poslovi izmještanja postojeće infrastrukture radi građenja ... ovoga Zakona ovlaštene podnijeti prijedlog za izvlaštenje nekretnina radi građenja, rekonstrukcije ... su po odredbama ovoga Zakona ovlaštene podnijeti prijedlog za izvlaštenje nekretnina radi građenja
985. 
NN 10/2017, (289), pravilnik, 3.2.2017.
primitke od nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak ... od nesamostalnog rada prema članku 20. Zakona. (4) Nasljedstva iz članka 8. stavka 2. točke 3. Zakona ... od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 20. Zakona. (4) Djetetom iz članka 9 ... učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona)0,7do 1.750,00 ... rada u ukupno isplaćenom iznosu. (2) U skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točke 9. Zakona
986. 
NN 70/2015, (1329), ostalo, 24.6.2015.
u javnoj upravi primjenjuje Zakon o radu[22].Postojeći sustav razvoja i upravljanja ljudskim ... dužnosti u skladu sa zakonom i unaprijed poznatim pravilima te nepristrano prema svim korisnicima usluga ... koje pruža.Otvorenost izlaže rad javne uprave nadzoru i kritici izvana, ali i otvara mogućnost ... utjecaja i uključenosti građana i drugih zainteresiranih strana u njezin rad, dok transparentnost znači ... da rad javne uprave treba svima biti razvidan i razumljiv.Odgovornost znači obvezu pojedinca ili
987. 
NN 37/2014, (663), ostalo, 24.3.2014.
U svom radu volonteri su dužni poštovati odredbe Zakona o volonterstvu, Etičkog kodeksa volontera ... sporazumnih zahtjeva za razvod braka, a županijski sudovi povodom tužbi na temelju Zakona o radu ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA663Na temelju članka 76. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj ... o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.Članak 2.(1) U poslovanju sudovi koriste informacijski sustav.(2 ... . Poslovi sudske upraveČlanak 4.Pored poslova propisanih Zakonom o sudovima, poslovi sudske uprave
988. 
NN 54/2001, (871), pravilnik, 14.6.2001.
(5) Raskidom ugovora o radu iz članka 17. stavak 3. Zakona razumijeva se svaki raskid ugovora ... je raskinut ugovor o radu, iz članka 17. stavak 3. Zakona, razumijeva se iznos zadnje mjesečne isplaćene ... se ne radi o naknadama iz članka 22. stavka 1. Zakona. (7) Ako se na naknadu za usluge iz članka 22 ... MINISTARSTVO FINANCIJA 871 Na temelju članka 26. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine ... podrobnije propisuje primjena Zakona o porezu na dobit (u daljem tekstu: Zakon). POREZNI OBVEZNIK
989. 
NN 20/2005, (334), uredba, 9.2.2005.
(regionalne) samouprave i pravnim osobama sukladno zakonu, – usklađivanje rada ustrojstvenih jedinica ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 334 Na temelju članka 60. stavka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave ... unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Državne uprave i njihov djelokrug rada, način upravljanja ... djelokruga rada Državne uprave. Članak 2. Unutarnje ustrojstvo, djelokrug unutarnjih ustrojstvenih ... i namještenika uređuje se na način da Državna uprava može obavljati stručne poslove koji su zakonom i drugim
990. 
NN 1/1997, (1), zakon, 3.1.1997.
ispunjava zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti. Prijedlog za prestanak rada zdravstvene ... ovim Zakonom, uključivši i mjere mobilizacije, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena ... nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti za rad propisani ovim Zakonom i provedbenim propisom ... postupi u skladu sa člankom 107., 131., 134., 135., 136. ovoga Zakona, 2. prestane radom bez odobrenja ... , 7. nadzire zakonitost akata koje donose tijela državne uprave u skladu s ovim Zakonom, te rad
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|