Narodne novine broj: 52/2011 06.05.2011.

1. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
2. Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
3. Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
4. Rješenje o imenovanju zamjenika ravnateljice Agencije za upravljanje državnom imovinom
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
5. Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
6. Pravilnik o službenoj iskaznici državnog veterinarskog inspektora, graničnog veterinarskog inspektora i službenog veterinara te znački veterinarskog inspektora
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
8. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
9. Odluka o općinskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Općine Tribunj
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.
10. Ispravak Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini ("Narodne novine", broj 29/11)
Narodne novine br.: 52
06.05.2011.