ODLUKA O objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije)

NN 6/1994 (6.6.1994.), ODLUKA O objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8191, 14191, 53A191, 9/92, 55/92 i 29194), na sjednici održanoj 14. travnja 1994. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je

ODLUKU

O objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije)

Na temelju pristupa (akcesije) Republika Hrvatska, stranka je:

od 8. srpnja 1992:

1. Konvencija o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO)

(Ženeva, 6. ožujka 1948.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 1111960

od 22 listopada 1993.:

2. KonvencIja o izdavanju nekih izvoda iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu

(Pariz, 27. rujna 1956.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1967;

3. Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezIka

(Beč, 8. rujna 1976.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 8/1991; od 9. svibnja 1992:

4. Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ICAO)

(Chicago, 7. prosinca 1994,)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/1954; S. Protokol o autentićnom trojezičnom tekstu Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Buenos Aires, 24. rujna 1968.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 55/1970;

od 5. li.stopada 1993.:

s. Protokol o izmjeni Članka 93. bis Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

(Montreal, 27. svibnja 1947)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/1954;

 

7. Protokol o izmjeni Članka 45. Konvencije o međuna- I rodnom civilnom zrakoplovstvu

(Montreal, 14.lipnja 1954.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9! 1961;

8. Protokol o izmjeni Članka 48. (a)., 49. (a). i 61. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Montreal, 14, lipnja 1954.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/ 1961;

0. Protokol o izmjeni Članka 50. (a). Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

(Montreal, 24. lipnja 1961.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 511962;

10. Protokol o izmjeni Članka 48. (a). Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

(Rim, 15. rujna 1962.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 1111963;

11. Protokol o izmjeni Članka 50. (a). Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

(New York, 12. ožujka 1971.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 49! 1971;

12. Protokol o izmjeni Članka 5s. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

(Beč, 7. srpnja 1971.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi spora2umi, broj 62/ 1973;

-13. Protokol o izmjeni Članka 50. (a). Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

(Montreal, 16. listopada 1974.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 15/ 1978;

14. Protokol o izmjeni Članka 50. (a). Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

(Montreal, 26. listopada 1990.)

Tekst ratificiranog Protokola nije objavljen, ali je dopozitar Protokola obaviješten o ratifikaćiji istog, prema ćemu je SFRJ bila država stranka Protokola od

1991. godine; od 10. ožujka 1993.:

15. Konvencija o osnivanju "EUROFIMA"

- Europskog društva za financiranje nabavki željeznićkog materijala

(Bern,20.listopada t955.J

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj I! L957_

od 27, siječnja 1993.:

16. Europska kulturna konvencija

(Pariz, 19. prosinca 1954.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 4/ 1987; 17. Europska konvencija o ekvivalenciji diploma na temelju kojih je moguće stupiti u visokoškolske ustanove

(Pariz, 11. prosinca 1953.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/ 1977; 18. Protokol uz Europsku konvenciju o ekvivalenciji diploma na temelju kojih je moguće stupiti u visokoškolske ustanove

(Strasbourg, 3. lipnja 1964.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/1977; 19. Europska konvencija o akademskom priznavanju sveučilišnih kvalifikacija

(Pariz, 14. prosinca 1959.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/ 1977; 20. Europska konvencija o priznavanju razdoblja visokoškolskih studija

(Pariz, 15. prosinca 1956.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/ 1977; 21. Europska konvencija o nasilju i nedoiičnom ponašanju gledatelja na športskim priredbama, posebice na nogometnim utakmicama

(Strasbourg, 19. kolovoza 1984.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 9/1990;

22. Europska konvencija o zaštiti arheološkog nasljedstva Europe

(London, 6. svibnja 1969.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 9/ 1990; 23. Europski sporazum o stalnom plaćanju stipendija studentima koji studiraju u inozemstvu

(Pariz, 12. prosinca 1969.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 12/1990;

24. Konvencija o zaštiti arhitektonskog biaga Europe (Granada, 3. listopada 1985.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 4/ 1991

25. Konvencija protiv dopinga u sportu (Strasbourg, 16. studenoga 1989.)

Službeni list SFR,J - Međunarodni ugovori, broj 4/1991

od 26. kolovoza 1993.

26. Statut Međunarodnog centra za genetski inžinjering i biotehnologiju (ICGB)

(Madrid, 13. rujna 1983.)

Službeni list SFR.J - Međunarodni ugovori, broj 4/1986

od I2. veljaće 1993.

27. Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

(New York. 26. listopada 1956.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 1/1958;

od 30. rujna 1992.

28. Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)

(Cern, 9. svibnja 1980.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 8/1984; od 1. lipnja 1992.:

29. Konvencija o osnivanju Organizacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) (London, 6. studenoga 1945.)

Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, broj 6/1951;

od 11. siječnja 1992.:

30. Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu

(Pariz, 25. siječnja 1924.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956.

II.

Tekstovi mnogostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi dc' objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

III.

Službeni tekst Protokola o izmjeni Članka 50.(a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Montreal, 26. listopada 1990.) iz točke I. ove Odluke objavit će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke. Službeni tekstovi drugih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 018-05/94-O1/05
Urbroj: 5030114-94-2
Zagreb, 14. travnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.