Odluka o objavi ugovora - Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za Međunarodni

NN 7/1997 (9.5.1997.), Odluka o objavi ugovora - Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za Međunarodni

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE


da je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, potpisan 21. veljače 1996. u Zagrebu, objavljen u Narodnim novinama - međunarodni ugovori broj 7/96, stupio na snagu dana 27. ožujka 1997.

Klasa: 514
Urbroj: 521-05-01-97-14/9
Zagreb, 9. travnja 1997.

Potpredsjednik Vlade
i ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.