Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

NN 8/1998 (9.6.1998.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, sklopljen u Budimpešti 9. srpnja 1997., objavljen u »Narodnim novinama-međunarodni ugovori« br. 6/98, stupio na snagu 1. svibnja 1998.

Klasa: 514
Urbroj: 521-05-01/97-2874 KIC
Zagreb, 18. svibnja 1998.

Potpredsjednik Vlade
i ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.