ISPRAVAK BEČKE KONVENCIJE 0 PRAVU MEĐUNARODNIH UGOVORA

NN 9/1998 (7.7.1998.), ISPRAVAK BEČKE KONVENCIJE 0 PRAVU MEĐUNARODNIH UGOVORA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Bečkoj konvenciji o pravu medunarodnih ugovora, objavljenoj u »Narodnim novinama« - Medunarodni ugovori, br. 16/93, te se daje

ISPRAVAK

BEČKE KONVENCIJE 0 PRAVU MEĐUNARODNIH UGOVORA

U članku 26. u naslovu umjesto riječi »Pactra« treba stajati riječ »Pacta«.

U dijelu V. odjeljku 3. u naslovu umjesto riječi »SUSPENZIJA UGOVORA« trebaju stajati riječi »SUSPENZIJA PRIMJENE UGOVORA«.

Urbroj: 50501-98-647
Zagreb, I. srpnja 1998.

Glavni i odgovomi urednik
Marijan Prus, v. r.