ISPRAVAK BEČKE KONVENCIJE 0 SUKCESIJI DRŽAVA GLEDE MEĐUNARODNIH UGOVORA

NN 9/1998 (7.7.1998.), ISPRAVAK BEČKE KONVENCIJE 0 SUKCESIJI DRŽAVA GLEDE MEĐUNARODNIH UGOVORA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Bečkoj konvenciji o sukcesiji država glede medunarodnih ugovora, objavljenoj u »Narodnim novinama« Medunarodni ugovori br. 16/93 od 18. prosinca 1993., te se daje

ISPRAVAK

BEČKE KONVENCIJE 0 SUKCESIJI DRŽAVA GLEDE MEĐUNARODNIH UGOVORA

U uvodnom dijelu alineja 5. umjesto riječi osund« treba stajati riječ »sunt«.

U člaku 2. stavak 1. točka d) umjesto riječi »kojua treba stajati riječ »koja« i umjesto riječi »druga država« trebaju stajati riječi »drugu držaw«.

U članku 12. stavak 1. točka b) umjesto riječi »koje« treba stajati riječ »koja«.

U članku 20. stavak I. umjesto riječi »koja« treba stajati riječ »koji« i umjesto riječi »primjenjivala« treba stajati riječ »primjenjivao«.

U članku 27. stavak 2. umjesto,riječi »mjeru« treba stajati riječ »primjenu«.

U člaku 29, stavku 1. točka b) umjesto riječi »države stranke« trebaju stajati riječi »države ugovornice«.

Urbroj: 50501-98-645
Zagreb, I. srpnja 1998.

Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus, v. r.