ISPRAVAK ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O DALJNJEM SMANJENJUEMISIJA SUMPORA KONVENCIJE O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKAIZ 1979. GODINE

NN 3/1999 (3.3.1999.), ISPRAVAK ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O DALJNJEM SMANJENJUEMISIJA SUMPORA KONVENCIJE O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKAIZ 1979. GODINE

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o potvrđivanju Protokola o daljnjem smanjenju emisija sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine objavljenom u »Narodnim novinama« - dodatak - Međunarodni ugovori broj 17 od 16. prosinca 1998. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O DALJNJEM SMANJENJU EMISIJA SUMPORA KONVENCIJE O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE

U dodatku II. izvornika na engleskom jeziku u tablici pod: »Ireland« umjesto brojke: »169« treba stajati brojka: »168«.

U dodatku IV. izbornika na engleskom jeziku u tablici 1. pod: »Diesel« umjesto :»<0.03« treba stajati: »<0.05«.

U tablici 2. u prvom stupcu treći redak umjesto: »(MWtopl)« treba stajati: »(MWth)«, a u drugom stupcu redak sedmi umjesto brojke: »3.5-3.5« treba stajati brojka: »3.5-35«.

U dodatku IV. u prijevodu na hrvatski jezik u tablici 2. u drugom stupcu redak sedmi umjesto brojke: »3.5-3.5« treba stajati brojka: »3.5-35«.

U dodatku V. izvornika na engleskom jeziku tablica treba glasiti:

A. EMISSION LIMIT VALUES FOR MAJOR STATIONARY

COMBUSTION SOURCES a/

                 (I)       (II)          (III)
                    Emission limit value  Desulphurization rate
                (MWth) (mg SO2/Nm3 b/)         (%)
    1. SOLID FUELS     50-100     2000
    (based on 6% oxygen in 100-500     2000-400    40 (for 100-167MWth)
    flue gas)            (linear decrease)    40-90 (linear increase
                                for 167 167-500MWth)
                >500      400           90
    2. LIQUID FUELS     50-300     1700
    (based on 3% oxygen in 300-500     1700-400        90
    flue gas)                (linear decrease)
                >500      400           90
    3. GASEOUS FUELS
    (based on 3% oxygen in
    flue gas)
    Gaseous fuels in            35
    general
    Liquefied gas              5
    Low calorific gases           800
    from gasification of
    refinery residues, coke
    oven gas, blast-furnace
    gas

    B. GAS OIL           Sulphur content (%)
    Diesel for on-road vehicles       0.05
    Other types               0.2

Klasa: 351-02/95-01/05
Zagreb, 16. veljače 1999.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.