ISPRAVAK SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

NN 3/2000 (23.2.2000.), ISPRAVAK SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, objavljenom u Narodnim novinama - dodatak Međunarodni ugovori broj 9 od 7. srpnja 1998. godine, te se daje

ISPRAVAK

SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

U članku 2. stavku 1. umjesto riječi »U slučaju radioloških opasnosti određenih u članku 1., zbog kojih se može« trebaju stajati riječi »U slučaju radioloških opasnosti određenih u članku 1., zbog kojih se ne može«.

Urbroj: 50501-00-102
Zagreb, 14. veljače 2000.

Glavni urednik
Marijan Prus, dr. iur., v. r.