Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

NN 5/2000 (14.4.2000.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

60

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE


da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima potpisan u Pragu, 3. studenoga 1999., objavljen u »Narodnim novinama-međunarodni ugovori« br. 3/2000., stupiti na snagu 1. travnja 2000.

Klasa: 018-05/99-32/05
Urbroj: 521-05-01/08-00-KIC
Zagreb, 30. ožujka 2000.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.