Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

NN 5/2000 (14.4.2000.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

63

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE


da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, potpisan u Zagrebu, 19. rujna 1999., objavljen u »Narodnim novinama-međunarodni ugovori« br. 15/99., stupiti na snagu 29. travnja 2000.

Klasa: 018-05/98-01/147
Urbroj: 521-05-01/08-00-KIC
Zagreb, 3. travnja 2000.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.