OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU KONVENCIJE O ZAŠTITI EUROPSKIH DIVLJIH VRSTA I PRIRODNIH STANIŠTA

NN 11/2000 (6.10.2000.), OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU KONVENCIJE O ZAŠTITI EUROPSKIH DIVLJIH VRSTA I PRIRODNIH STANIŠTA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

109
Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa, sastavljena u Bernu 19. rujna 1979., objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" br. 6/00, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku, dana 1. studenoga 2000.
Klasa: 018-05/99-01/111
Urbroj: 521-05-01/08-00-KIC
Zagreb, 4. srpnja 2000.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.