OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA O SUZBIJANJU DEZERTIFIKACIJE U ZEMLJAMA POGOĐENIM JAKIM SUŠAMA I/ILI DEZERTIFIKACIJOM, OSOBITO U AFRICI

NN 14/2000 (24.11.2000.), OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA O SUZBIJANJU DEZERTIFIKACIJE U ZEMLJAMA POGOĐENIM JAKIM SUŠAMA I/ILI DEZERTIFIKACIJOM, OSOBITO U AFRICI

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

127

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, usvojena u Parizu 17. lipnja 1994., objavljen u »Narodnim novinama – međunarodni ugovori« 11/2000, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 4. siječnja 2001.

Klasa: 018-05/00-01/78
Urbroj: 521-05-01/04-00-06
Zagreb, 18. listopada 2000.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula,
v. r.