Ispravak Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Sporazuma između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga

NN 1/2002 (21.1.2002.), Ispravak Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Sporazuma između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

13

Nakon izvršenog uspoređiva­­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o potvrđiva­­nju Dodatnog protokola Sporazuma između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju ­­njihovih snaga koji je objav­­ljen u »Narodnim novinama« dodatak Međunarodni ugovori broj 14 od 27. prosinca 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA STRANAKA SJEVERNOATLANTSKOG
UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA
KOJE SUDJELUJU U PARTNERSTVU
ZA MIR O PRAVNOM POLOŽAJU
NJIHOVIH SNAGA

U članku 1. umjesto riječi: »19. prosinca 1997.« trebaju sta­ja­ti riječi: »19. lip­­nja 1995.«.

U članku 2. u tekstu Dodatnog protokola u završnoj odredbi iza članka II. na engleskom jeziku umjesto riječi: »this nineteenth day of December 1997.« trebaju stajati riječi: »this nineteenth day of June 1995.«, te u završnoj odredbi iza članka II. na hrvatskom jeziku umjesto riječi. »19. prosinca 1997.« trebaju stajati riječi: »19. lip­­nja 1995.«.

Klasa: 910-04/01-01/08
Zagreb, 16. siječ­­nja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur.,
v. r.