Objava o stupanju na snagu Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane

NN 3/2002 (22.2.2002.), Objava o stupanju na snagu Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

33

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane, sastavljen u Luksemburgu dana 29. listopada 2001., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 15/2001, stupiti na snagu 1. ožujka 2002.

Klasa: 018-05/01-01/148
Urbroj: 521-03-05-02/04-02
Zagreb, 5. veljače 2002.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula,
v. r.