Objava o stupanju na snagu Sporazuma između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga

NN 3/2002 (22.2.2002.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

38

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 14/2001, stupio na snagu 10. veljače 2002.

Klasa: 018-05/98-01/23
Urbroj: 521-03-05-02/04-02-23
Zagreb, 11. veljače 2002.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula,
v. r.