Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti

NN 6/2002 (10.5.2002.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

82

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti, potpisan u Zagrebu 6. lipnja 2001., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori«  br. 10/2001, stupio na snagu 18. listopada 2001.

Klasa: 018-05/98-02/118
Urbroj: 521-03-05-02/04-02-26
Zagreb, 10. travnja 2002.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.