Objava o stupanju na snagu Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji

NN 8/2003 (25.4.2003.), Objava o stupanju na snagu Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

54

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Europska socijalna pove­lja, sastav­ljena u Torinu 18. listopada 1961. i Dodatni protokol Europskoj socijalnoj pove­lji, sastav­ljen u Strasbourgu 5. svib­nja 1988, objav­ljeni u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 15/2002, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 28. ožujka 2003., a da će Dodatni protokol Europskoj socijalnoj pove­lji kojim se uspostav­lja sustav kolektivnih žalbi, sastav­ljen u Strasbourgu 9. studenoga 1995., objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 15/2002, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. trav­nja 2003.

Klasa: 018-05/02-01/88
Urbroj: 521-03-05-02/04-03-09
Zagreb, 21. ožujka 2003.

Ministar
va­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.