Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

NN 13/2003 (1.8.2003.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

115

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, potpisan u Zagrebu 9. listopada 1998., objavljen u »Narodnim novinama« – Međunarodni ugovori br. 18/1998, stupio na snagu 14. prosinca 1998.

Klasa: 018-05/03-24/01
Urbroj: 521-03-05-02/04-03-03
Zagreb, 20. lipnja 2003.

Ministar vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.