Objava o stupanju na snagu Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima

NN 13/2003 (1.8.2003.), Objava o stupanju na snagu Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

119

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Protokol br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, usvojen u Vilniusu 3. svibnja 2002., objavljen u »Narodnim novinama« – Međunarodni ugovori br. 14/2002, stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. srpnja 2003.

Klasa: 018-05/99-01/52
Urbroj: 521-03-05-02/04-03-18
Zagreb, 4. srpnja 2003.

Ministar vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.