Ispravak Protokola o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve

NN 16/2003 (17.10.2003.), Ispravak Protokola o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

142

Nakon izvršenog uspoređiva­nja utvrđena je tiskarska pogreška u Protokolu o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve objav­ljenom u »Narodnim novinama – Dodatak Među­narodni ugovori«, br. 15 od 22. rujna 2003. godine, te se daje

ISPRAVAK

PROTOKOLA O NAČINU UPISA PRAVNIH OSOBA KATOLIČKE CRKVE

U obrascu pod nazivom »Prijava za upis pravne osobe Katoličke crkve u evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj« u do­njem dijelu obrasca s lijeve strane trebaju stajati riječi »Obrazac A«, a s desne strane crta za potpis, ispod koje u zagradi trebaju stajati riječi »(ime, prezime, služba i potpis osobe koja zastupa nad/biskupiju)«.

U Obrascu C u do­njem dijelu obrasca sa desne strane ispod crte umjesto riječi »(ime, prezime, služba i potpis osobe koja zastupa nad/biskupiju)« trebaju stajati riječi »(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)«.

Urbroj: 50501-04-1014
Zagreb, 16. listopada 2003.

Glavni urednik
Boris Šprem, v. r.