Objava o stupanju na snagu Konvencije o zapošljavanju i raspoređivanju pomoraca iz 1996. godine

NN 11/2005 (14.12.2005.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o zapošljavanju i raspoređivanju pomoraca iz 1996. godine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKE INTEGRACIJE

123

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija o zapošljavanju i raspoređivanju pomoraca iz 1996. godine, usvojena u Ženevi 22. listopada 1996., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2005., stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. studenoga 2006.

Klasa: 018-05/05-97/04

Urbroj: 521-02-03/04-05-06

Zagreb, 22. studenoga 2005.

Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.