Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučaju katastrofa i teških nesreća

NN 7/2006 (21.7.2006.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučaju katastrofa i teških nesreća

MINISTARSVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

97

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučajevima katastrofa i teških nesreća, potpisan u Beču 17. rujna 2004., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/2006, stupiti na snagu 1. kolovoza 2006.

Klasa: 018-05/01-02/01

Urbroj: 521-02-03/04-06-50

Zagreb, 30. lipnja 2006.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.