Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara

NN 2/2007 (28.2.2007.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

32

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara, potpisan u Washingtonu 9. veljače 2005., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/2006, stupio na snagu 8. siječnja 2007.

Klasa: 018-05/04-48/02

Urbroj: 521-S-03/06-07-19

Zagreb, 19. siječnja 2007.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.