Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova i Protokola uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova

NN 2/2007 (28.2.2007.), Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova i Protokola uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

37

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da su Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova, sastavljena u Washingtonu 2. prosinca 1946. i Protokol uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova, sastavljen u Washingtonu 19. studenoga 1956., objavljeni u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2006., stupili na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. siječnja 2007.

Klasa: 018-05/06-97/13

Urbroj: 521-S-03/06-07-21

Zagreb, 19. siječnja 2007.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.