Objava o stupanju na snagu Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

NN 3/2007 (14.3.2007.), Objava o stupanju na snagu Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

43

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, usvojen u New Yorku 18. prosinca 2002., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 2/2005, stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 22. lipnja 2006.

Klasa: 018-05/04-01/91

Urbroj: 521-S-03/06-07-07

Zagreb, 28. veljače 2007.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.