Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine

NN 5/2007 (9.5.2007.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

77

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, sastavljena u Parizu 17. listopada 2003., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2005, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 20. travnja 2006.

Klasa: 018-05/05-97/06

Urbroj: 521-S-03/06-07-08

Zagreb, 19. travnja 2007.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.