Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja

NN 5/2007 (9.5.2007.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

78

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja, sastavljena u Parizu 20. listopada 2005., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2006, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 18. ožujka 2007.

Klasa: 018-05/04-01/114

Urbroj: 521-S-03/06-07-19

Zagreb, 19. travnja 2007.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.