Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji

NN 9/2007 (31.10.2007.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

122

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Repub­like Cipra o kulturnoj suradnji, potpisan u Zagrebu 7. studenoga 2006., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/2007, stupio na snagu 27. srpnja 2007.

Klasa: 018-05/06-31/01

Urbroj: 521-S-03/06-07-14

Zagreb, 20. kolovoza 2007.

Ministrica

vanjskih poslova i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.