Objava o stupanju na snagu Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

NN 9/2007 (31.10.2007.), Objava o stupanju na snagu Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

133

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosež­nom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, sastavljen u Aarhusu (Danska) 24. lipnja 1998., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2007, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007.

Klasa: 018-05/07-01/09

Urbroj: 521-S-03/06-07-06

Zagreb, 12. rujna 2007.

Ministrica

vanjskih poslova i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.