Odluka o objavljivanju Međunarodne konvencije protiv uzimanja talaca koje je Republika Hrvatske stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

NN 1/2008 (29.2.2008.), Odluka o objavljivanju Međunarodne konvencije protiv uzimanja talaca koje je Republika Hrvatske stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

11

Na temelju članka 31. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2007. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE PROTIV UZIMANJA TALACA KOJE JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKA NA TEMELJU NOTIFIKACIJE O SUKCESIJI

I.

Notifikacijom o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je, od 8. listopada 1991. godine, Međunarodne konvencije protiv uzimanja talaca (New York, 17. prosinca 1979. godine) – (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori«, broj 9/1984).

II.

Tekst mnogostranog međunarodnog ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljen u službenom glasilu države prednice, važi i primjenjuje se kao službeni tekst, do objave u »Narodnim novinama« službenog teksta tog međunarodnog ugovora, na hrvatskom jeziku.

III.

Službeni tekst mnogostranog međunarodnog ugovora iz točke I. ove Odluke, objavit će se u roku od tri godine od dana objave ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/98-01/28

Urbroj: 5030106-07-2

Zagreb, 7. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.