Objava o stupanju na snagu Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

NN 1/2008 (29.2.2008.), Objava o stupanju na snagu Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

26

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, sastavljena u Roterdamu 10. rujna 1998., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/2007, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 14. veljače 2008.

Klasa: 018-04/01-05/12

Urbroj: 521-S-03/06-08-07

Zagreb, 16. siječnja 2008.

Ministar vanjskih poslova

i europskih integracija

Gordan Jandroković, v. r.