Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice Inteligentna energija - europski program z

NN 5/2008 (13.8.2008.), Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice Inteligentna energija - europski program z

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

100

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)«, potpisan u Bruxellesu 3. listopada 2007., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 11/2007, stupio na snagu 26. prosinca 2007.
Klasa: 018-05/07-90/34
Urbroj: 521-S-03/06-08-12
Zagrebu, 13. lipnja 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.