Objava o stupanju na snagu odredaba (paragrafa) iz članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi

NN 5/2008 (13.8.2008.), Objava o stupanju na snagu odredaba (paragrafa) iz članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

106

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će odredbe (paragrafi) iz članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, objavljenog u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/2008, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. listopada 2008.
Klasa: 018-04/07-18/01
Urbroj: 521-S-03/06-08-09
Zagreb, 4. srpnja 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.