Ispravak Zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

NN 5/2008 (13.8.2008.), Ispravak Zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

107

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koji je objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« broj 6 od 27. lipnja 2007., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

U hrvatskom prijevodu teksta Konvencije u članku 12. stavku 2. umjesto riječi: »pravnu sposobnost (pravni položaj)« trebaju stajati riječi: »pravnu i poslovnu sposobnost«.
U stavku 3. umjesto riječi: »pravne sposobnosti« trebaju stajati riječi: »pravne i poslovne sposobnosti«.
U stavku 4. umjesto riječi: »pravne sposobnosti« trebaju stajati riječi: »pravne i poslovne sposobnosti«.
Klasa: 562-01/07-01/01
Zagreb, 10. lipnja 2008.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.