Objava o stupanju na snagu Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma

NN 7/2008 (12.11.2008.), Objava o stupanju na snagu Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

136

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, sastavljena u Varšavi 16. svibnja 2005., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2008, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. veljače 2009.

Klasa: 018-05/08-93/03

Urbroj: 521-S-03/06-08-13

Zagreb, 28. listopada 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.