Objava o stupanju na snagu Sporazima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

NN 10/2008 (12.12.2008.), Objava o stupanju na snagu Sporazima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

150

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, potpisan u Zagrebu 27. svibnja 2008., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/2008, stupio na snagu 21. studenoga 2008.

Klasa: 018-05/04-22/02

Urbroj: 521-S-03/06-08-22

Zagreb, 2. prosinca 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.