Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR - Prilozi A i B).

NN 11/2008 (24.12.2008.), Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR - Prilozi A i B).

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

152

Na temelju članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) i objavljenog Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/08) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje tekst Priloga A i B kao sastavnih dijelova Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

Tekst Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B) u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Klasa: 303-03/08-03/28

Urbroj: 530-07-08-03

Zagreb, 27. listopada 2008

Ministar
Božidar Kalmeta,, v. r.

Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B)