Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)

NN 13/2008 (31.12.2008.), Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

166

Na temelju članka 88. Ustava republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA (ADN)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/202

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU EUROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA (ADN)